فارسی ششم دبستان

کتاب فارسی پایه ششم دارای شش فصل با هدف توسعه سواد خونداری و نوشتاری در کنار درک مطلب می باشد. به این منظور هر فصل دارای بخش های مختلف از جمله{شعر حفظی – حکایت و دانش زبانی}می شود که تمامی در بر گیرنده ی این اصل کلی یعنی توجه به زبان فارسی و ارتقا دانش در این حوزه می شود.

فارسی ششم دبستان

ما نیز با هدف تولید محتوایی موثر در علاقمندی دانش اموزان عزیز ششمی در کنار افزایش هوش و توانمندی درک مطالب و متون فارسی و تبدیل انها به زبان ساده و روان- تشخیص مفهوم اشعار و دروس و اشنایی با اشخاص مطرح زبان ادبیات فارسی این بخش را برای عزیزان ششمی اماده کرده ایم.به امید موفقیت بیشتر....

سرفصل های دوره