علوم تجربی ششم دبستان

کتاب علوم پایه ششم همچون دیگر سال در راستای گسترش دانسته های سال های پیش حرکت کرده است. و باعث اشنایی بیشتر دانش اموزان عزیز پایه ی ششم با محیط اطراف و به کارگیری علوم و حواس تجربی در زندگی روزمره و مسایل مختلف محیطی می شود. و به این منظور بخش های مختلف از جمله ازمایش های متنوع و کاوشگری هارا در این کتاب گنجانده است.

علوم تجربی ششم دبستان

ما نیز تمام سعی خود را بر توسعه و گسترش توانایی دانش اموزان بر درک مفاهیم علوم تجربی پایه ششم گذاشته ایم و بدین منظور اموزشی اسان و گام به گام و در بر گیرنده ی مشارکت محوری دانش اموز تهیه کرده ایم.

سرفصل های دوره